طرح دوره های كارشناسي ارشد هماتولوژي


 
طرح دوره های كارشناسي ارشد هماتولوژي
 
 
1- هماتولوژی پايه
 
 
5- بيولوژي سلولي مولكولي پايه
 
6- بيولوژي سلولي مولكولي پيشرفته
 
8- كنترل كيفي
 
 
 
 
دوره های كارشناسي ارشد ساير رشته ها
 
1- هماتولوژی - ارشد انگل شناسي
 
 
 
3- ايمونوهماتولوژي - ارشد ايمونولوژي