تاریخچه گروه

تاریخچه گروه


 

گروه خون شناسی وبانک خون در سال 1383 به همت استاد گرامی سرکار خانم دکتر مهرانگیز راوریان تشکیل شد. با گذشت زمان و با تلاش اعضا محترم هیات علمی دلسوز آن همچون سرکار خانم دکتر فاطمه ابریشمی ، دکتر محمد رضا کرامتی ، دکتر محمد هادی صادقیان و دکتر حسین آیت اللهی سیر صعودی را به طور مستمر طی کرد و هم اکنون تعداد زیادی دانشجو در مقاطع دستیاری کلینیکال پاتولوژی ، کارشناسی ارشد و کارشناسی علوم آزمایشگاهی داشته که هر سال با رتبه های بالا فارغ التحصیل و جذب مراکز آموزشی پژوهشی ودرمانی کشور می شوند. طیف فعالیت ها و خدمات ارائه شده در این گروه در سه زیرگروه کلی شامل : 1-فعالیت های آموزشی 2- فعالیت های پژوهشی 3- خدمات درمانی است.

در حال حاضر گروه علاوه بر آزمایشگاه های خون شناسی ، بانک خون ، انعقاد دارای آزمایشگاه پاتولوژی مولکولی و سیتوژنتیک و مرکز تحقیقات پاتولوژی مولکولی سرطان نیز میباشد. اعضا محترم هیات علمی این گروه با توجه به تخصص و مهارت خود علاوه بر طراحی و اجرای طرح های مرتبط با علوم پایه آزمایشگاهی ، با اکثر گروه های بالینی در انجام طرح های تحقیقاتی همکاری نزدیک و پیوسته ای دارند .